Баянголын залуус бизнес санаагаараа 10,000,000₮ төлөө өрсөлдөж байна.

0
4 ビュー

Startup Weekend Mongoliaさんの投稿の写真

Баянголын залуус бизнес санаагаараа 10,000,000₮ төлөө өрсөлдөж байна.

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн хүрээнд 2 дахь жилдээ Startup Weekend(Баянгол) арга хэмжээ зохион 2 сарын 23-ны 5 дахь өдөр эхлэн 50 залуусаас 25 бизнес санаа гаран 11 багт хуваагдан 54 цагийн хугацаанд өөрсдийн бизнес санаан дээр ажиллан шүүгчдийн өмнө танилцуулахад бэлэн болоод байна.